Gedachten over “A Cypherpunk’s Manifesto”, deel 9

Gedachten over “A Cypherpunk’s Manifesto”, deel 9

*Om privacy wijdverbreid te maken moet het onderdeel zijn van een sociaal contract. Mensen moeten komen en samen deze systemen opzetten voor het algemeen belang. Privacy reikt slechts zover als de samenwerking van de medemens in de samenleving. Wij Cypherpunks vragen om jullie vragen en zorgen en hopen dat we je kunnen betrekken zodat we onszelf niet voor bedriegen. Wij zullen echter niet van onze koers afwijken omdat sommigen het niet met onze doelen eens zijn.*

*Cypherpunks zijn actief geëngageerd in het veilig maken van netwerken voor privacy. Laten we gezamenlijk voortgaan.*

*Voorwaarts.*

Het meest belangrijke punt van dit manifest is dit: privacy breekt wanneer er ook maar een link breekt.

Zoals in eerdere artikelen gesteld: het is goed mogelijk om zelf heel voorzichtig te zijn met je persoonlijke gegevens.

Wanneer je echter de gegevens deelt met iemand die minder voorzichtig of kundig is, is er een toenemende kans dat je gegevens alsnog gecompromitterd worden.

Dit kan al dan niet onwillekeurig gebeuren; het eindresultaat is hetzelfde.

Dit besef (en ik zal er op blijven hameren: deze observatie stamt al uit 1993!!) heeft een aantal grote gevolgen: wanneer je niet voorzichtig met je eigen data bent, kan het goed zijn dat je een ander zijn privacy in gevaar brengt.

Zoals onlangs in een artikel beschreven, kan dit leiden tot een onderdrukking van dissidente gedachten en experimenten, de commercialisatie van data en een normalisering van de manipulatie via data.

Ik wil het nog veel sterker stellen: dit is allang aan de hand.

Het misbruik van social media data in verkiezingen is een feit.

De kosten op volledige privacy te hebben hebben een niveau bereikt dat onbereikbaar is voor de overgrote meerderheid, zoals gedocumenteerd in deze talk door Jameson Lopp.

Deze voorbeelden zijn goed gedocumenteerd.

Zoals in het Manifest gesteld: privacy is een onderdeel van een sociaal contract. Ze staat of valt bij het aanprijzen en mogelijk maken ervan bij een meerderheid. De eerste stap is om je bewust te zijn dat er iets belangrijks op het spel staat. Privacy is niet triviaal, zelf niet wanneer je zelf niet uit eerste hand last hebt van de afwezigheid ervan.

Net als met vaccinaties kan het zijn dat je zelf niet ziek wordt, maar dat je anderen om je heen beschermt door voorzichtig te zijn met je data.