Gedachten over “A Cypherpunk’s Manifesto”, deel 4

Gedachten over “A Cypherpunk’s Manifesto”, deel 4

*Daarom is anonimiteit een noodzaak voor privacy in een open samenleving. Tot op dit moment is cash altijd primair zo’n systeem geweest. Een anoniem transactiesysteem is geen geheim transactiesysteem. Een anoniem systeem staat gebruikers toe hun identiteit te onthullen wanneer zij dit wensen en slechts wanneer zij dit wensen; dit is de essentie van privacy.*

Dit is een redelijk simpel argument, maar een hele belangrijke, aangezien het verdwijnen van cash geld en de toenemende afhankelijkheid van electronisch geld tot een situatie heeft geleid waar geldtransport in de handen van een relatief kleine groep autoriteiten en dienstverleners terecht is gekomen.

Dat is in zichzelf al een veiligheidsrisico, om de problemen die digitaal geld op zichzelf met zich mee brengt nog niet te noemen.

Om er een paar te noemen:

  • Volledige herleidbaarheid van persoonlijke transacties
  • Volledige controle over de valuta door de moneraire soeverein
  • Betalingsblokkades en confiscatie worden makkelijker (bron)

Cash heeft natuurlijk ook zijn eigen problemen: je kunt een betaling niet bewijzen met cash alleen, het is simpel te stelen en kan makkelijk gebruikt worden voor “zwarte” transacties.

Het is echter een feit dat electronische betalingssystemen onze privacy significant hebben verminders en het mogelijk hebben gemaakt dat er grote inbreuken gemaakt kunnen worden in ons privé-domein die voorheen niet mogelijk waren.

Al in 1983 schreef David Chaum in Amsterdam een invloedrijke paper over hoe het mogelijk zou zijn een anoniem electronisch cash (E Cash) systeem te bouwen. Dit zou later evolueren naar Digicash, één van de eerste cryptografische geldsystemen.

Het is interessant te vermelden dat Chaum’s ideeën het zaad vormden voor de latere Cypherpunkbeweging en dat veel van zijn studenten later invloedrijk werden in de cryptocurrencybeweging.

Het is ook interessant om op te merken dat de meest bekende cryptocurrency, Bitcoin, niet anoniem is. Bitcoin is pseudoniem, wat betekent dat onder ideale omstandigheden het mogelijk moet zijn voor personen om zichzelf in anonimiteit te hullen, maar om het ook voor niet-anonieme doelen aan te wenden.

Echter, aangezien het zo is dat als ook maar iemand (inclusief diensten als VPNs die je moet vertrouwen je identiteit geheim te houden) je informatie lekt je identiteit onthuld wordt en je niet langer anoniem bent, is het tegenwoordenwoordig praktisch onmogelijk nog echt anoniem te zijn door Bitcoin te gebruiken.

Dit thema (privacy als een gedeelde verantwoordelijkheid) wordt later verder uitgewerkt in dit manifest.